من هیچ نمی ترسم از حادثه ی شب ها  ...

 

اقبال لاهوری