مادر

چترم باز باشد یا بسته ، چه فرقی می کند ؟ ، بدون مادر آسمان دلم همیشه ابریست ...

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

خانه پدری ...

این خانه زیباست هنوز ، با تمام کهنگی اش شنیدنی ست ،
با همان شعر های کودکانه که لای جرز دیوارش مانده و بلند تر از صدای من است ،
خانه پدری ام زیباست ،
زیرا سه سالگی ام در آن می دود و به ریش بیست و چند سالگی ام می خندد ...

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
. امیررضا .

من ...

من همانی هستم که اگر خیرات می کنند به من نمی رسد.
همان سوراخ اول کمربند که همیشه بدون استفاده و تنها می ماند ،
شبیه صفر که درهر عددی ضرب شود در کمترین مقدار حالت ممکن قرار میگیرد.
من همان درس عبرتی هستم که روزگار برای دیگران رقم می زند ،
همان که خوشحالی را باور نمی کند ،
من به دنیا آمدم و دنیا به من نیامد  ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
. امیررضا .