سلام  :)


من  و  تو  و  زمین
حضوری اتفاقی  ..

به توکل نام اعظمت !